Chuyển đổi số
21/02/2024
Ngày 15/01/2024 UBND xã Vân trường ra quyết định số 13/QĐ-UBND thành lập BCĐ chuyển đổi số xã Vân Trường
21/02/2024
Ngày 16/01/2024 UbND xã Vân Trường xây dựng kế hoạch số /KH-UBND về hoạt động chuyển đổi số năm 2024 tại xã Vân Trường