1. Đảng ủy
  • Nguyễn Hữu Huỳnh

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

  • Nguyễn Đình Hào

   Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy- CT HĐND xã

   SĐT: 0989.642.018

  • Nguyễn Thị Huyền

   Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy

   SĐT: 0977.694.730

  • Chưa cập nhật dữ liệu

  Đảng Ủy
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  1. Hội đồng nhân dân
   • Nguyễn Đình Hào

    Chức vụ: CT HĐND xã

    SĐT: 0989.642.018

   • Nguyễn Quang Hùng

    Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0973.884.658

  2. Uỷ ban nhân dân
   • Nguyễn Quang Tân

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0984.655.323

   • Nguyễn Đức Tính

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0968.126.256

   • Nguyễn Đức Thiện

    Chức vụ: Văn phòng UBND xã

    SĐT: 0977.332.369

   1. Mặt trận tổ quốc VN xã
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. Hội Nông dân
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    2. Đoàn thanh niên CSHCM
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    3. Hội CCB
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    4. Hội phụ nữ
     • Trần Thị Hăng

      Chức vụ: Chủ tịch HPN

     • Trần Thị Hằng

      Chức vụ: Chủ tịch HPN

      SĐT: 0946252628

   2. tư pháp – hộ tịch
    • Đoàn Văn Quân

     Chức vụ: Công chức tư pháp

     SĐT: 0379.539.917

    1. văn hóa – xã hội
     • Nguyễn Quang Hà

      Chức vụ: Công chức văn hóa

      SĐT: 0929.634.444

     • Nguyễn Quang Hà

      Chức vụ: Cán Bộ Văn Hóa Xã Hội

      SĐT: 0929634444

    2. Công an xã
     • Trần Nhân Văn

      Chức vụ: Trưởng CA

      SĐT: 0916.682.558

     • Vũ Quyết Thắng

      Chức vụ: Phó Trưởng CA

      SĐT: 0979191123

    3. địa chính - xây dựng
     • Hà Thị Trang

      Chức vụ: Công chức Địa chính- GT-CT-XD

      SĐT: 0359.524.611

    4. văn phòng – thống kê
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    5. Trạm y tế xã
     • Nguyễn Cát

      Chức vụ: Trưởng trạm Y tế xã

      SĐT: 0987.251.077

     • Ngô Văn Dũng

      Chức vụ: Nhân viên trạm y tế

      SĐT: 0974.012.078

     • Trần Văn Hưng

      Chức vụ: Nhân viên trạm y tế

      SĐT: 0343.357.668

    6. BCH quân sự xã
     • Lương Văn Tân

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự

      SĐT: 0976.412.886

    7. thương binh- xã hội
     • Nguyễn Kim Lương

      Chức vụ: Công chức TBXH

      SĐT: 0352.575.193

    8. tài chính - kế toán
     • Nguyễn Thị Sin

      Chức vụ: Kế toán xã

      SĐT: 0983.927.666

   3. Thôn Quân Bác Đông
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. Thôn Quân Cao
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    2. Thôn Quân Bác Đoài
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    3. Thôn Quân Bác Đình
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    4. Thôn Quân Bác Nam
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    5. Thôn Bác Trạch Đông
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    6. Thông Bác Trạch 2
     • Chưa cập nhật dữ liệu