Tin kinh tế
26/10/2023
UBND huyện tiền hải tổ chức hội nghị phát động phong trào gieo trồng cay màu ưa lạnh vụ đông tại xã vân trường năm 2023
08/05/2020
Sáng ngày 8/5, UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về tình hình sản xuất, kinh doanh thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.