Văn Hóa – Xã hội
12/04/2024
UBND xã Vân Trường họp triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội và mừng thọ năm 2024
12/04/2024
Thực hiệ công văn số 445/UBND-QS về việc tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện, ngày 18/3/2024 của UBND huyện Tiền hải. Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ - UBND xã Vân trường giao cho Ban quân sự xã, Đoàn Thanh Niên, Công chức Văn hoá, Trường Mầm non và các ngành đoàn thể tổ chức thành lập đội văn nghệ. Đội văn nghệ của xã Vân Trường Tham gia thi hội diễn văn nghệ quần chúng cụm khu tây đạt kết quả cao và tiếp tục đạt giải thi cấp Huyện và cấp Tỉnh
21/02/2024
Ngày 16/01/2024 UBND xã vân trường xây dựng kế hoạch đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa bàn xã Vân Trường giai đoạn 2024-2030
20/02/2024
Ngày 03 tết giáp thìn 2024. Ban văn hoá tổ chức giải bóng đá chào xuân . có 4 đội tham gia là Thôn Quân Bác Đông - Thôn Quân Bác Đình - Thôn QUân Bác Đoài - Thôn Quân Bác Nam. Thi đấu loại trực tiếp và kết quả thôn Quân Bác Đoài đạt giải Nhất . Ban tổ chức tiến hành trao giải cho Đội nhất là Thôn Quan Bác Đoài
20/02/2024
Ngày 03 tết giáp thìn 2024. Ban văn hoá tổ chức giải bóng đá chào xuân . có 4 đội tham gia là Thôn Quân Bác Đông - Thôn Quân Bác Đình - Thôn QUân Bác Đoài - Thôn Quân Bác Nam. Thi đấu loại trực tiếp và kết quả thôn Quân Bác Đoài đạt giải Nhất . Ban tổ chức tiến hành trao giải cho Đội nhất là Thôn Quan Bác Đoài
20/02/2024
Ngày 04 tết giáp thìn 2024 . Đảng uỷ - UBND - UBMTTQVN - Ban văn hoá cùng các ngành đoàn thể đi tặng quà và chúc Thọ các cụ cao niên trong xã
20/02/2024
Ngày 04 tết giáp thìn 2024 . Đảng uỷ - UBND - UBMTTQVN - Ban văn hoá cùng các ngành đoàn thể đi tặng quà và chúc Thọ các cụ cao niên trong xã
22/11/2023
Ngày 12/11/2023 Thôn Quân Bác Đoài - xã Vân Trường - Huyện Tiền Hải tổ chức điểm ngày đai đoàn kết toàn dân tại thôn: Về dự ngày hội có; Đ/c Nguyễn Đình Hào - Bí thư đảng uỷ Đ/c Nguyễn Quang Tân - Chủ tịch UBND xã Đ/c Nguyễn Quang Hùng - Phó bí thư đảng uỷ Đ/c Nguyễn Đức Tính - Phó chủ tịch UBND Đ/c Nguyễn Quang Hà - Công chức văn hoá Đ/c Nguyễn Thị Huyền - Chủ tịch MTTQ xã Ngày hội được diễn ra gồm 2 phần Phần hội tổ chức văn nghệ chào mừng do bà con nhân dân trong thôn biểu diễn Phần lễ được đồng chí Nguyễn Đình Động - Trưởng ban công tác mặt trận thôn tổng kết đánh giá kết quả đạt được và phát động phong trào thi đua năm 2024
02/11/2023
Ngày 09/10/2023 UBND xã Vân Trường họp BCĐ phong trào " Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá " Đồng chí Nguyễn Quang Hà - Công chức văn Hoá trình bày kế hoạch bình xét gia đình văn hoá và thôn văn hoá năm 2023. Đồng chí chủ tịch UBND xã chỉ đạo đ/c Công chức văn hoá cùng MTTQVN xã vân trường tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả trình BCĐ phong trào " Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá"